Vad är Fitness?

Det är förvånansvärt få personer och organisationer som försökt sig på att definiera vad fitness är. Själv brottas jag med den förmodat enklare uppgiften att hitta ett i grunden svenskt ord att ersätta låneordet med. Jag har ännu inte lyckats, och än svårare blir det när jag studerar den definition som nedan referat baseras på.

Den fullständiga versionen finns att läsa här.

Fitness defineras genom tre områden.

Det första området handlar om allmänna fysiska färdigheter. Till dessa färdigheter räknas kondition, uthållighet, styrka , flexibilitet, kraft, hastighet, koordination, smidighet, balans och precision.

Det andra området är en individs förmåga att prestera i slupvis valda uppgifter i förhållande till andra individer. Det kan röra sig om vilken uppgift som helst (springa, hoppa, kasta, lyfta osv.) och vilket tidsintervall som helst (3 sekunder, 10 minuter, flera timmar osv.). Det handlar helt enkelt om att vara förberedd på det okända och oförutsägbara.

Det tredje området handlar om kroppens tre motorer. Den första är verksam under övningar med hög effekt som varar mindre än 10 sekunder. Den andra är verksam under övningar med måttlig effekt som varar upp till flera minuter. Den tredje är verksam under övningar med låg effekt som varar över flera minuter. De första två är anaeroba och den tredje är aerob.

De tre områdena är lika viktiga liksom deras inbördes komponenter.

Sammanfattning: Fitness är förbättrad arbetsförmåga under olika tidsintervaller och för varierade uppgifter.

Den här definitionen föder naturligtvis en mängd följdfrågor. Många allmänt accepterade föreställningar om olika atleters påstådda fitness ikullkastas. Jag tänker ägna fler blogginlägg åt detta vad det lider.